Home

Směsi chemie 8 ročník

Chemie 8. ročník . Různorodé směsi Mohlo by se vám líbit. Dělení směsí. 8/15 Kdy byl oběven vodík? 1778; 1777; 1776; 1775; 9/15 Který prvek nepatří do Halogenů? Br; S; F; Cl; 10/15 Jaká koncovka oxidačního čísla je 3.? ičitý; itý; ičelý; ový; 11/15 Jaký je název tohoto vzorce? SO3. sulfid kysličitý; oxid siřitý; oxid sírový; kyselina sírová; 12/15 Co jsou to indikátory? jsou to látky. SMĚSI Chemie, 8. ročník Mgr. Naděžda Kopecká ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Směs látka složená ze dvou nebo více složek slaná voda polévka čaj ovocný jogurt. Typy směsí Směsi rozlišujeme podle velikostí částeček jednotlivých složek, ze kterých se skládají. Stejnorodé (roztoky)-částečk

Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie. chemie - chemie - zápisy - 8. ročník Jana B ělohubá, ZŠ Volyn ě 8.. ro čník VY_52_INOVACE_00_titulní list Základní škola Volyn ě Učební materiál - pracovní listy a prezentace Chemie 8.-9. ro čník část I. - 8. ro čník (pro rozvoj chemických znalostí) zpracovaný v rámci šablony V/2 Inovace a zkvalitn ění výuky v oblasti p řírodních v ě I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná Směsi Směs - je látka tvořená ze dvou nebo více jednodušších látek, které se nazývají složky Dělení směsí Různorodé (heterogenní) - v nich můžeme okem nebo mikroskopem rozlišit jednotlivé složky [např. žula obsahuje tři složky: křemen (skelně lesklý), živec (šedobílý nebo narůžovělý) a slídu (tmavé nebo světlejší lesklé lupínky) Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo chemie z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy)

Různorodé směsi - Materiály pro žáky Z

CHEMIE - Značky Chemie ø 87.5% / 21402 × vyzkoušeno; Chemie (lehký test) Chemie ø 70.8% / 7841 × vyzkoušeno; Chem. značky prvků Chemie ø 78.9% / 29488 × vyzkoušeno; chemie vzorce Chemie ø 75.4% / 4258 × vyzkoušeno; Lehké Prvky Chemie ø 84.6% / 757 × vyzkoušeno; chemie - nejjednoduší prvky Chemie ø 86% / 607 × vyzkoušen Podřízené stránky (12): 1. Úvod do chemie 2. Vlastnosti látek 3. Směsi 4. Částicové složení látek 5.Chemické prvky 6. Chemická reakce 7. Dvouprvkové sloučeniny efektní pokusy Hydroxidy Kyseliny Soli Úvod do chemie

Chemie - 8.třída - Chemie, Test par

 1. PPT - Chemie 8. ročník PowerPoint Presentation - ID:434142 . Úvod. Chemické látky. Směsi.Voda. Vzduch Anorganická chemie - směsi. 1. Vlastnosti látek - směsi Základní škola Čelákovice Kostelní 457, 250 88 Čelákovice
 2. Úvod » chemie - učivo » 8. ročník. 8. ročník. Úvod do chemie - Bezpečnost práce a řád - učebny chemie - Význam a využití chemie - Různorodé a stejnorodé směsi - Roztoky - Složení roztoků - hmotnostní zlomek . Oddělovací metody složek směsí - Filtrace - Usazování.
 3. chemie pro 8. ročník chemické pomůcky nebezpečné vlastnosti látek vlastnosti látek Hustota Směsi oddělování složek směsí složení roztoků_výpočty Hoření, hašení plamene atom prvky halogenidy oxid
 4. Chemie 8. ročník‎ > ‎ 3. Směsi. Směsi - látky, které obsahují dvě nebo více složek (jednodušších látek) ROZDĚLENÍ SMĚSÍ.

CHEMIE PRO 8. ROČNÍK. OBSAH. 1. Úvod do chemie. Laboratorní řád; Co je chemie Ročník: 8. ročník ZŠ Předmět: Chemie Tematický celek: Směsi Téma: Oddělování složek směsi - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá 8.ročník | 9.ročník Zápisy | Příprava na testy 8. ročník - zápisy z hodin Na této stránce si můžete stáhnout zápisy z hodin chemie

chemie - chemie - zápisy - 8

Číst poznámky k učivu Metody zkoumání v chemii v poznámkovém sešite a v učebnici na straně 7 - 11. V pracovním sešitě si opět projděte cvičení 7, 8 / str. 14. Učíte se na písemnou práci!!! Vypracujte si v rámci domácí přípravy pracovní list, ke kontrole pošlete do středy 21.10. do 8.45 hodin na můj e-mail.Na e-maily s pracovním listem Vám nebudu odpovídat, ve. 8.ročník. Bezpečnost práce. Bezpečnost práce b. Laboratorní sklo. Laboratorní sklo b. Laboratorní pomůcky. Vlastnosti látek. Vlastnosti látek b. Ionty. Ionty b. Názvosloví halogenidů. Názvosloví halogenidů b. Směsi. Směsi b. Metody dělení směsí . Metody dělení směsí b. Částicove slozeni latek 1 (atom, prvek. Chemie 8. ročník - aktuality. zpět. Občas je člověk nemocný a není ve škole. 2020-10-05 UČIVO - CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, Složení a třídění směsí, chemická látka, směs, třídění směsí podle velikosti částic, PPP (úvod do chemie

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

 1. 6. Uveď 5 činností, které jsou zakázané či přikázané (s ohledem na bezpečnost práce) v učebně chemie. (5b.) 7. Co to jsou různorodé směsi. (1b.) 8. Uveď tři příklady stejnorodých směsí. (2b.) 9. Pokud se jedná o směs, uveď, zda je různorodá nebo stejnorodá: (4b.) a) mořská voda, b) sůl a benzín
 2. Chemie 8. ročník Týden od 23.11.- 27.11. 2020 Zdravím, tento týden trochu zvolníme, budeme počítat příklady na roztoky, připravte si kalkulačku a seši
 3. Chemie - 8. ROČNÍK ŠKOLNÍ VÝSTUP Žák : - zařadí chemii mezi přírodní věd - uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi - správně (v souvislostech) použije pojmy: složky roztoku, rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok aplikuje.
 4. Dělící metody používané k oddělování složek směsí Chemie - 8.ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová Usazování (sedimentace) Oddělování pevné látky od kapaliny s využitím gravitační síly (částice s větší hustotou se usadí na dně nádoby) Rýžování zlata Dělící nálevka Dělící nálevka s oddělenými kapalinami Odstřeďování Oddělování pevné.
 5. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Chemie / Směsi. Směsi 900150 Chemie. Laboratorní sklo a pomůcky.
 6. 8. ročník. Výuka chemie v 8. ročníku ZŠ . Chemie; Vlastnosti látek; Bezpečnost při experimentování; Směsi. Co je směs, druhy směsí, příklad
 7. Chemie 8. ročník - zápisy. zpět. Zápisy do sešitů CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ.

I. Směsi a roztoky - Základy chemie

Chemie pro 8. ročník: 1. Úvod do chemie: Laboratorní řád • Co je chemie • Vlastnosti látek • Rozdělení chemie. 2. Směsi: Rozdělení směsí • Roztoky • Oddělování složek směsí • Voda • Vzduch. 3. Složení látek a chemická vazba : Složení látek • Atom • Periodická tabulka prvků • Chemická vazba. 4 2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Chemie. Směsi se liší velikostí částeček . jednotlivých . slože Který typ směsi vzniká při rozptylování toaletní vody do vzduchu? Chemie pro 8. ročník. Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-133-7. ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Frau

Název téma Směsi Oblast zařazení do RVP Člověk a příroda Chemie - Směsi Ročník, věková kategorie 8. ročník ZŠ, 14 - 15 let Učivo Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky, oddělování složek směsí usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) 8.A chemie. Pozorování, pokus a bezpečnost práce Chemie jako přírodní věda, chemický výzkum a výroba Chemická laboratoř Pomůcky, sklo Zásady bezpečné práce, R-věty a S-věty, výstražné symboly, nebezpečné látky Vlastnosti látek Přeměny látek Chemické prvky a periodická soustava prvk Dělící metody používané k oddělování složek směsí Chemie - 8.ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová Destilace Oddělování dvou nebo více kapalin na základě 1.týden - Seznámení s učivem chemie. 2.týden - Vlastnosti látek + LP. 3.týden - Směs. 4. týden - Rozdělení směsí + LP. 5. týden - Hmotnosní zlome

Směsi - Tiscali.c

- vypracujte v PS (Hravá chemie pro 8. ročník) - starší vydání str. 12/celá, 13/6,7, 14/8, nové vydání str. 37/celá, 20/11,12,13 - pro jistotu dávám ukázku jednoho cvičení, kdyby někdo nevěděl jaké má vydání, podle toho pozná - je to cvičení 14/8, nebo 20/13 - UKÁZKA CVIČEN Chemie ø 78.9% / 29484 × vyzkoušeno; CHEMIE - Značky Chemie ø 87.5% / 21399 × vyzkoušeno; Chemie (lehký test) Chemie ø 70.8% / 7836 × vyzkoušeno; Lehké Prvky Chemie ø 84.6% / 757 × vyzkoušeno; chemie vzorce Chemie ø 75.4% / 4257 × vyzkoušeno; Voda H2O Chemie ø 69.9% / 1025 × vyzkoušen základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Směsi. Statistika. Materiál byl publikován 19. 04. 2011 a od té doby byl 7008× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu. Hodnocení materiálu Základní škola Jungmannovy sady - Mělník. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Chemie / ; 8.ročník; Kategorie kurzů CHEMIE 8.ročník CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI: Pochopit základy a význam chemie, naučit se názvosloví, vlastnosti a použití základních anorganických sloučenin, osvojit si základy laboratorní techniky. Tematické celky: • Chemické látky a směsi • Částicové složení látek • Chemické reakce • Chemické prvk

PPT - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5

Video: Ch_8 - webzdarm

Směsi - Chemie — testi

Výukový portál | [CH] 2. st. - Chemie. Titulní stránka; Osmý ročník. Úvod do chemie, co je to chemie, rozdělení chemie - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: Směsi, sloučeniny, prvky. hodnocení lekce . Třídění směsí a složení roztoků - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Chemie 8. ročník (2020/2021) Milí osmáčci, na této stránce naleznete stručný přehled témat probíraných během týdnů distanční výuky - veškeré materiály budou nahrávány do učeben Google Classroom jednotlivých tříd CHEMIE - 8. ročník 19. 10. - 23. 10. 2020 Téma: Voda a) Řešení úkolů z minulého týdne Úkoly b) až c) jsou pro všechny žáky povinné. Úkol d) je rozvíjející - pro dobrovolníky. (Kontrolu úkolů provedeme společně ve škole) a) Řešení úkolů z minulého týdne - pro kontrol

Chemie 8. ročník - učivo Podrobnosti Nadřazená kategorie: 2. stupeň Zveřejněno 14. 5. 2014 16:15 Napsal Magdaléna Kovářová 1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce-motivace do studia chemie-vlastnosti látek a jejich změny - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav láte Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Vymezení pojmu chemie a obsah studia této přírodní vědy. Látky - vlastnosti, dělení látek, směsi - dělení, složení roztoků, oddělování složek směsí Voda - význam, druhy vod, čistírna odpadních vod, vodárna. Vzduch - význam, složení vzduchu, čistota ovzduš

Chemie Období - 3. období ročník : -8. ročník Učební texty : Základy praktické chemie pro 8. ročník ZŠ - učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr - Fortuna) Hravá chemie 8 - pracovní sešit (J.Jandová - Taktik) Základy chemie 1 učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr - Fortuna) Očekávané výstupy předmět Učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ. Vítám tě v interaktivní učebnici chemie. Doufám, že se nejen poučíš, ale i dobře pobavíš. Aby učebnice fungovala správně, je potřeba mít v počítači Internet Explorer 6.0 a vyšší nebo Operu a povolit zobrazování aktivního obsahu

Chemie 8. ročník - Výukové materiály - Martina Balov

Jste zde: Úvod / Školní rok / Organizace školního roku / Co se u nás učíme / 8.ročník - Chemie POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE Vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav láte chemie -9.ročník (organika): 1- kapitola - opakování z 8.ročníku-anorganika 2.-kapitola - chemické tajemství ohňů a zdrojů elektrické energie - zde chemie. Ročník: I. ročník SŠ GHS platí od 1.12.2010 pro látky a od 1.6.2015 pro směsi. Obr. 9, 10, 11 Ilustrační foto. První pomoc. 1/ Poleptání pokožky kyselinami nebo roztoky hydroxidů. Chemie 8. ročník Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: září VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek Chemická reakce Měření vlastností látek Průmysl a životní prostředí říjen SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky Složení roztoků Dělení složek směsí

Ch-8-kap-2

Chemie 1 Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu → a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu Chemie Obecná a anorganická část Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Třída: 8, (9 Monika Olšáková, Lenka Menšíková, ZŠ Janovice, Chemie, březen 2020 Oblast: Badatelství Učivo: Směsi, destilace, chemie 8.ročník Anotace: Žák svými slovy vysvětlí, co jsou směsi - hydroláty, k čemu se užívají a jaký mají význam v životě člověka. Žák svými slovy popíše skupenské přeměny při destilaci Didaktická hra určená k opakování učiva chemie pro 8. ročník (směsi, částicové složení látek, chemická vazba, chemické prvky) Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost PL 01 - Chemie, vlastnosti látek: souboru: otevřít [doc; 0.11MB] : autor: Mgr. Jarmila Hatková (18.10.2011 19:58:22) popis: Úvod do chemie, zkoumání látek a.

Popis zboží: Pracovní sešit chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletých gymnázií vychází z mé praxe při výuce chemie a koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV.Důraz je kladen na názornost a provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost, včetně laboratorních prací Chemie - 8. ročník - Směsi. Co jsou směsi Roztoky Složení roztoků Separační metody Voda Vzduch Řešené příklady Cvičení Literatura; Řešené příklady Příklad 1 Do hrnku s 200 g čaje jsme nasypali 5 g cukru (jeden sáček porcovaného cukru)

RISK - chemie pro 8. ročník I. Přiřazuj názvy a vzorce oxidů Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí. CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce chemie se klade důraz na experimentální činnosti a na řešení problémových úloh, které mají vzta

Směsi chemie 8 ročník — aktuálně > chemie 8

Opakovací otázky za 8. ročník 1.První pomoc při poleptání žíravinami: - 10 minut proud vody poté dopravíme k lékaři. 2.jakým změnám podléhají látky: - Látky podléhají změnám fyzikálním chemickým. 3.Prostředek přeměny látek: - oheň 4.Metody zjišťování vlastností látek: - Pokus, pozorování, měření RISK - chemie pro 8. ročník I. Didaktická hra určená k opakování učiva chemie pro 8. ročník (směsi, částicové složení látek, chemická vazba, chemické prvky). Očekávaný výstup: rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných [

chemie - chemie - učivo - 8

Oddělování složek ze směsi: autor: Mgr. Jarmila Hatková (30.12.2011 16:55:07) popis: Vyzkoušej se, zda víš jak oddělit složky ze směsí CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Dělení směsí Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit jen na základě rozdílných fyzikálních vlastností (hustota, teplota tání a varu, rozpustnost, magnetické vlastnosti aj.). Metody: •usazován

oddělování složek směsí :: Chemie

Žáci mohou zdarma použít přístup k interaktivní učebnici Chemie pro 8. ročník. Stačí se zaregistrovat jako studenti na www.ucebnice-online.cz (pro žáky je aktivační kód: S-PMMK-WFAM-VU5X ), poslechnout si výklad probírané látky, podívat se na výuková videa a zkontrolovat si správnost zadaných cvičení v PS a učebnici Chemie; 8. ročník; Výběr jazyka. Obsah. Úkoly na týden od 23.3 - 27.3. 2020. Musíme začít s novou látkou, jedná se o názvosloví kyselin.Zapište si do sešitu a procvičujte. př. kyselina dusitá jsou směsi indikátorů, které umožňují určit pH širokou škálou barevných odstínů. Výuka chemie na Gymnáziu Jana Nerudy. Co vám můžeme nabídnout? Elektronickou učebnici pro první ročník na GJN, návody na některé laboratorní práce, pár videí, pár fotek, medailonky profesorů Je to úplně první verze webu, tak buďte prosím shovívaví CHEMIE: zopakuj si ze sešitu i učebnice nastr.34-35 učivo o : molekula, sloučenina, vzorec , vazba . Důležité je učivo o významu vzorce. Procvič si ho a proveď rozbor : 8 NaOH - co ten zápis označuje /kolik molekul, prvkové i atomární složení

3. Směsi - Výukové materiály - Martina Balov

Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura. rozlišuje směsi a chemické látky Směsi - různorodé, stejnorodé, složení roztoků, w, c, koncentrovanější Doporučeno pro: 8. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Různorodé směsi Příklady různorodých směsí Kontrolní otázky 1) Rozliš chemické látky a směsi: Železo Barva ve spreji Voda Sladký čaj Slaná polévka Žula Oxid uhličitý Vodík Vzduch 2) Urči, o jaký druh směsi se jedná a popiš jednotlivé. CHEMIE 8. ROČNÍK. 1.6. - 5.6. Zdravím třídu 8.A, nejdříve přeji všem dětem krásný den dětí a doufám, že si jej pořádně užijete! Kolik stupňů jste naměřili ve směsi ledu a soli? Kde se v běžném životě můžete setkat s uvedenou chladící směsí? Title: CHEMIE 8 Author: Libor Last modified by: Libor Created. 8. ročník - Chemie - stručné shrnut 1 - Směsi 2 - voda-vzduch. 3 -Částicové složení látek, Atom a jeho složení.

Chemie 8

Chemie - 8. ročník; 1. Halogenidy: 2. Názvosloví hydroxidů, názvosloví halogenidů: 3. Hydroxidy: 4. Názvosloví oxidů: 5. Názvosloví oxidů, oxid uhličit Obsah: Úvod do chemie Směsi Od atomu ke sloučeninám Periodická tabulka prvků Chemické reakce a výpočty Halogenidy Oxidy Sulfidy Další významné sloučeniny Hydroxidy Kyseliny pH roztoku Soli První část učebnice je věnována úvodu do studia chemie, kde se žáci seznámí se základními pojmy, se kterými se v chemii pracuje. Žáci se zde seznámí se složením látek a s.

Chemie 8. V Denisa Džisov PL 2 Různorodé směsi - vypracovan Žákovské portfolio 8. ročník. Kontakty. Základní škola Na Líše ZŠ Na Líše 936/16 141 00 Praha 4 - Michle Datová schránka ID schránky: udg6uhj Telefony škola: 241 480 693, 241 480 990 , 241 485 660 Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363 Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP - Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Metody oddělování složek směsí - diskuse - destilace Voda Vzduch Molekulu lze dál dělit - modely Čtení značek Ionty Vazby mezi atomy - práce s PSP, model atom Chemie 8. ročník. 01. Seznam povinných prvků. 02. Obory chemie, metody práce, změny fyzikální a chemické. 03. Atom. 04. Periodický zákon, skupenství. Opakovací otázky 8.ročník-Chemie 1072 slov Opakovací otázky za 8. ročník 1.První pomoc při poleptání žíravinami: - 10 minut proud vody poté dopravíme k lékaři

Základní chemické pomůcky – Materiály pro žáky ZŠSymboly nebezpečnosti látek – Materiály pro žáky ZŠUčebnice chemie pro 8

Pracovní list: Směsi 2 1. Modře podtrhni látky stejnorodé a červeně látky různorodé. U různorodých označ typ směsi (suspenze S, emulze E, pěna P, aerosol mlha AM, aerosol dým AD). kalná říční voda, ovocný sirup ve vodě, slepičí nudlová polévka, instantní káva, parfém ve vzduchu Úvod do studia a bezpečnost práce; Směsi a oddělování jejich složek - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace; Voda; Vzduc Okruhy pro 8. ročník . Úvod do chemie. Látky a tělesa. Chemie jako jedna z přírodních věd, její charakteristika a význam pro společnost. Příklady výrobků chemického průmyslu. Pokus jako důležitý postup v chemii. Pravidla bezpečné práce při školních pokusech. Směsi. Směsi a jejich složky CHEMIE - 8. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (CÍLE) UČIVO - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se ch. zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chem. dějů - uvede příklady chem. výroby ve svém okolí, zhodnotí význam, případné riziko pro společnost a obyvatele v okolí chem. závod Směsi - pexeso (Chemie) Doporučený ročník: 8 Předmět: chemie Cíl aktivity: prostřednictvím hry pexeso procvičit znalosti o směsích - metody oddělování složek směsí a jejich princip Cílový jazyk: smoke, mist, filtration, emulsion, homogeneous. Chemie. 8.a 9.roč . 8.a 9.roč AZ - kvíz (redox. reakce).pdf Oddělování složek směsi.pdf Oxidy - opakování.pdf Periodická soustava prvků.pdf Směsi.pdf Soli.pdf Stavba atomu.pdf Voda.pdf Značky prvků.pdf. Novinky. Informace o zahájení výuky od 18.11.2020 Internetové připojení do Vašich domovů Přechod na distanční výuk

 • Phenylpropanol.
 • Krásy naší země.
 • Rgb system.
 • Penny board kolečka.
 • Radian degradian.
 • Želvy ninja hry nickelodeon.
 • Zánět varlat u psa.
 • Dlaždice 50x50x5 hmotnost.
 • Kniha otevrena hlava.
 • Gramofon tesla nzc 420.
 • Motorlet praha 2002.
 • Achimenes koupit.
 • Já a moje zdraví.
 • Angel tattoo motive.
 • Baskicko mapa.
 • Deichmann teplice.
 • Sportness dm.
 • Převodovka jeep willys.
 • Úklidová chemie.
 • Druhy řas.
 • Fabia r5 wrc cena.
 • Basnicky pro segru.
 • Coturnix chinensis.
 • Asgard srub.
 • Sony rx100 iv cena.
 • Hbsag negativní.
 • Zsf jcu vysledky prijimaciho rizeni.
 • Jason derulo tip toe.
 • Jak se vyrábí prosecco.
 • Vojenské šňůry.
 • White house washington.
 • Kondicionér na vousy.
 • Statecne srdce zajimavosti.
 • Kino.
 • Recept ananasový sen.
 • Bmw f 650 gs dakar technické parametry.
 • Avia wiki.
 • Kevin costner lily costner.
 • Brniště pouť 2019.
 • Knihkupectví přerov.
 • Jolteon.